Aquesta és una de les regions de Montserrat que tenen per si soles una bellesa especial. Des de ponent, és la que segueix a la regió d'Agulles, i queden separades per la Canal Ampla, cap a llevant arriba fins a Coll de Port, que fa de frontera amb la veïna regió dels Ecos.Entre els cims més coneguts hi destaquen especialment els del Frare Gros i el Bisbe. Tanmateix, també hi trobem agulles singulars que, malgrat no ser altes, sí que tenen unes formes que les fan extraordinàriament atractives i inconfusibles des de qualsevol punt de vista: la Nina i el Lloro, el Dit i l'Agulla del Pas del Príncep, totes elles testimonis a més a més, de les grans gestes de l'escalada catalana.

Catalan
Mapa: 
Terme transliterat: 
frares-encantats
Catalan Tourist Board Member
Year of Cultural Tourism 2019
Touristlink Certification Badge