En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Guies de Muntanya de Montserrat informa l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat amb les dades obtingudes en aquest lloc web. Aquest fitxer, degudament comunicat al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, ha estat creat amb la finalitat de donar informació i la prestació dels serveis oferts per Guies de Muntanya de Montserrat, així com per a la realització d'activitats promocionals i publicitàries mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de correus electrònics. En aquest últim cas, s'obtindrà el consentiment exprés de l'usuari segons el què disposa la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

L'Usuari accepta la inclusió de les dades proporcionades a l'omplir qualsevol dels formularis que hi ha en aquest lloc web, així com de les possibles relacions comercials que se'n derivin, al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal mencionat. Sempre que se sol·licitin dades de caràcter personal l'Usuari serà convenientment informat de la política de Privacitat del lloc web.

En relació a les dades obtingudes l'Usuari podrà exercir sempre els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades, reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades. Aquests drets podran ser exercits per l'Usuari mitjançant una sol·licitud dirigida a Guies de Muntanya Montserrat, Plaça Sant Miquel, 2, 08700 Igualada.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, les dades obtingudes seran guardades i gestionades amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per a impedir-ne l'accés o ús indegut, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

Afiliat Agència Catalana de Turisme
Any del Turisme Cultural 2019
Touristlink Certification Badge